Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att använda webbplatsen accepterar du att cookies används.   Ok

Beteendeanalys / Coaching

Har du någon gång funderat över varför du jobbar bättre tillsammans med vissa människor än andra, varför det är lättare att kommunicera med vissa medans det helt låser sig med andra. Tänk om du skulle kunna få bättre insikt om varför det är på det här viset och hur du kan utvecklas för att förbättra detta – vinsten skulle kunna vara bättre ledarskap, bättre försäljning, en helt annan styrka i teamet mm.

Alla är vi färgstarka individer. Frågan är bara vilken färg som lyser starkast?

När man säger att en människa är färgstark menar man vanligtvis att personen i fråga har ett tydligt karaktäristiskt drag. En person som ofta är utåtagerande och övertygande på ett positivt sätt, har enligt modern beteendeanalys och det web-baserade profilverktyget e-stimate, ett karaktärsdrag som är betecknande för en gul person. Mer eller mindre.

En individs grundläggande beteendemönster kan nämligen karaktäriseras med hjälp av olika färger. De fyra färgerna rött, grönt, gult och blått, representerar var för sig människans olika drivkrafter som tillsammans styr vårt beteende och formar vår personlighet. Frågan är bara vilken färg som lyser starkast hos dig? Med andra ord, vilken drivkraft som är primär och vilken som är sekundär.

Rött=Dominant

Blått=Analyserande

Gult=Kontaktskapande

Grönt=Omtänksam

Med beteendeprofilen e-stimates hjälp svarar du först på ett antal frågor i ett webbaserat frågeformulär, därefter går vi tillsammans igenom din profil som baseras på de svar du gett. Med den och coaching som utgångspunkt jobbar vi oss framåt till nytt önskat läge.

Innan vi sätter igång går vi igenom: nuläge, dina önskemål/förväntningar och vilken utveckling som skall arbetas fram. Jag sätter mig in i din roll och dina utmaningar, så att innehållet blir det rätta. På det sättet får du alltid en utbildning som är skräddarsydd för dig.

MÅLGRUPP: ledarutveckling, teamutveckling, säljutveckling, karriärförändring, rekrytering

Jag kommer inom kort att vara ackrediterad för analysverktyget och beteendeprofilen e-stimate.

Vill du ha hjälp?

Coaching

Har du någon gång funderat över varför du jobbar bättre tillsammans med vissa människor än andra?

Få bättre insikt

Säljutveckling

Behöver ni höja lägsta nivån, hitta rätt fokus, tänka nytt och/eller fokusera på rätt saker för att öka och utveckla försäljningen?

Sälj mer

Struktur/Administration

Är din almanacka helt fulltecknad, får du inte ihop vardagen eller balansen mellan arbete och fritid?

Du behöver ett bollplank!

Vill du ha en offert?

Vill du ha hjälp?

Beskriv vad du vill ha hjälp med,
så återkommer vi med ett förslag!